LINKS EN TIPS | DE SECTOR

BMWT-keur
De BMWT-Keur is een keuringssysteem van fabrikanten en importeurs en hun dealers, van bouwmachines, magazijninrichtingen, transportmiddelen en wegenbouwmachines.

CUMELA
Belangenorganisatie voor ondernemingen in de CUMELA-sector

DLV Plant
DLV Plant is een toonaangevende en onafhankelijk advies - en onderzoekspartner voor de plantaardige sectoren.

Loonwerk nieuws
Volop agrarisch nieuws...

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Overheidsdienst landbouw, natuur en voedselkwaliteit

Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) is dé Nederlandse kennisinstelling voor praktijkonderzoek aan akkerbouw, groene ruimte en vollegrondsgroenten, bloembollen, bomen en fruit.

Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw
Vilt houdt de dagelijkse berichtgeving over de Belgische land- en tuinbouw bij sinds september 2000.

Vlaamse Landmaatschappij
De Vlaamse Landmaatschappij is als agentschap van de Vlaamse overheid verantwoordelijk voor de inrichting van de open ruimte, de beheersing van de mestoverschotten, het plattelandsbeleid in het buitengebied en de randstedelijke open ruimte in Vlaanderen.

VoedselKwaliteit Loonwerk
De norm VoedselKwaliteit Loonwerk is een norm op het gebied van voedselveiligheid in het agrarisch loonwerk in alle gewassen. VKL dekt voor agrarisch loonwerk alle eisen uit de voedselveiligheidscertificaten akkerbouw af en ook de voedselveiligheidseisen uit EurepGap.

ZLTO, Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie
Vereniging agrarische ondernemers Zuid Nederland