GRONDWERKEN | KILVEREN/EGALISEREN

Voor grondverzet ter plaatse (op perceel of kavel) zijn wij voorzien van kilverbord. In combinatie met laserapparatuur is het zelfs mogelijk de meest oneffen percelen vlak te maken of juist onder afschot aan te leggen.