GRONDWERKEN | EGGEN

Kopeggen
Kopeggen is op zware grond de beste manier om grote kluiten kort te krijgen. Kortslaan is één ding, een tweede belangrijke factor is het aandrukken. Door deze bewerking wordt het land ook enigszins geëgaliseerd. Daardoor ligt uw land mooi klaar voor het telen van uw gewas. Voor het kopeggen gebruiken wij de drie meter brede Kuhn-kopeg.
 
 
Eggen
De Einbock wiedeg wordt ingezet voor de opkomst van maïs in het voorjaar. De machine is 12 meter breed en laat minder sporen per hectare achter. Het is van belang tijdig te eggen, omdat bij goede, warme weersomstandigheden de maïs binnen vijf dagen boven het maaiveld kan staan. Door het wegvallen van de eg-verplichting wordt de laatste jaren zelden nog geëgd.