GRONDWERKEN | PLOEGEN

Dirk Geerts, loon-, grond- en sloopwerken beschikt over een vierschaar Lemken ploeg met vorenpakker. Dit heeft als voordeel dat uw land in één bewerking zaai-/pootklaar ligt. Deze ploeg is eventueel ook uit te breiden met ondergronders voor het extra lostrekken van de harde onderlagen.Kuhn-ploeg. 
Let erop dat u grasland (op zandgronden) alleen mag ploegen (maar ook frezen en spuiten!) tussen 1 februari en 10 mei. Het doel daarvan is het voorkomen van het uitspoelen van stikstof naar het grondwater.