LOONWERKEN | GEWASBESCHERMING

Eggen
De Einbock wiedeg wordt ingezet voor de opkomst van maïs in het voorjaar. De machine is 12 meter breed en laat minder sporen per hectare achter. Het is van belang tijdig te eggen, omdat bij goede, warme weersomstandigheden de maïs binnen vijf dagen boven het maaiveld kan staan. Door het wegvallen van de eg-verplichting wordt de laatste jaren zelden nog geëgd.
 
 
Schoffelen
Schoffelen is net als eggen een mechanische vorm van onkruidbestrijding en doen wij meestal in het vijfde/zesde bladstadium van de maïs. Net als eggen werkt schoffelen ook het best bij droog, warm weer.
 
 
Kunstmest spuiten
Spuiten wordt uitgevoerd met een zelfrijdende Delvano spuit. Op de machine zit ervaren personeel met de juiste papieren (Spuitlicentie). Ook het verspuiten van kunstmest kan met deze zelfrijder uitgevoerd worden. Door de grote, smalle wielen wordt gewasbeschadiging voorkomen, natuurlijk vooral van belang in een later gewasstadium. De machine is uitgerust met GPS om overlapping te minimaliseren.