LOONWERKEN | ZAAIEN

Gras- en graanzaaien
Wij zaaien gras en graan met onze 3 meter brede Kverneland graszaaicombinatie. Met een rotorkopeg met grote aandrukrol wordt het land zaaiklaar gelegd. Direct achterop zit een pneumatiche zaaimachine die met 32 breedzaaikouters het zaad verdeeld op het land. Als de graszode plaatselijk aan vervanging toe is kan doorzaaien uitkomst bieden. Ook bij het toevoegen van grassoorten aan bestaand grasland is de doorzaaimachine geschikt. Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze van gras of graan en kunnen het natuurlijk ook voor u leveren.

 
Maïszaaien
Met een bak met vloeibare kunstmest voorop, een 8-rijige Kongskilde maïszaaier achterop en daarbovenop een bak voor speciale kunstmest, wordt het totaalgewicht van de combinatie verdeeld in de lengte en niet alleen op de achteras van de tractor. De maïszaaimachine legt het zaad neer op een precieze afstand van elkaar in de rij. Dit is belangrijk om optimale groeicondities te scheppen voor de plant. Nauwkeurigheid in de zaaidiepte is belangrijk voor een gelijkmatige veldopkomst.
 
Om de keuze voor uw maïsras te vergemakkelijken:
 
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO)
 
DLV Facet
 
Al deze maïsrassen zijn bij ons verkrijgbaar.
 
 
Voor de rijenbemesting van de maïs gebruiken wij naast de gewone vloeibare meststof de Power Start Feed 
 
Let erop dat het zaaien van een vanggewas na het oogsten van de maïs verplicht is! Zie voor meer informatie omtrent het zaaien van vanggewassen de rubriek beleid en regelgeving. Ook het zaaien van een vanggewas kunnen wij voor u verrichten.