BOSBOUW

Met bosbouw wordt het aanleggen, verplegen, beschermen en beheren van bossen bedoeld. Hierbij wordt gelet op het in stand houden van de natuurlijke omgeving, het landschapsschoon, de recreatie, de houtproductie en/of bodembescherming.
Ongeveer 10% (360.000 hectare) van Nederland bestaat uit bos.
 
In Nederland wordt bos beschermd door de Boswet. Deze wet bepaalt dat mensen die bos willen kappen, dit moeten melden bij de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Die kan een kapverbod opleggen. Mag er wel worden gekapt, dan moeten er wel nieuwe bomen worden aangeplant. Bossen vormen een belangrijk deel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Dit is een netwerk van natuurgebieden die met elkaar verbonden zijn.