LOONWERKEN

Loonwerk kan zowat op alle landbouwwerkzaamheden betrekking hebben: van het klaarleggen en voorbereiden van weilanden en akkers, via zaaien en gewasbescherming tot en met maaien en oogsten. Dirk Geerts, loon-, grond- en sloopwerken voert hiervan de meest voorkomende werkzaamheden uit. Hiervoor beschikken wij over een groot aantal tractoren en andere landbouwmachines.

 

Het werken voor gemeenten, waterschappen en Staatsbosbeheer vormt ook een belangrijk deel van ons werk. Hierbij verrichten we voornamelijk het onderhoud van sloten en bermen, maar ook andere specifieke activiteiten zoals het vervangen van duikers of het plaggen van een natuurgebied.

 

Wat wij voor u kunnen betekenen:

 

    Bemesten

Ø  Zoden-/bouwland bemesten

Ø  Vaste mest verspreiden
Ø  Kunstmest spuiten

Ø  Kalkstrooien

Ø  Mesttransport trekkers (wegen en bemonsteren)

    Zaaien

Ø  Gras- en korenzaaien

Ø  Maïszaaien

    Gewasbescherming

Ø  Eggen

Ø  Schoffelen

Ø  Spuiten

   Oogsten

Ø  Grasoogst

    - Maaien

    - Oprapen

    - Grashakselen

    - Grootpakpersen en –wikkelen

    - Balentransport

    - Kleine pakken persen

Ø  Graanoogst

    - Combinen

    - Graanmalen en –transport

    - Stropersen en -transport

Ø  Maïsoogst

    - Maïshakselen

    - Maïsdorsen

    - CCM malen

    Grond- en slootwerk

Ø  Kraan- en shovelwerk

Ø  Slootmaaien

   Transport

Ø  Containertransport

Ø  Mesttransport trekkers (wegen en bemonsteren)

Ø  Overig transport