HET BEDRIJF | REFERENTIES

Een greep uit de door Dirk Geerts, loon-, grond- en sloopwerken recentelijk uitgevoerde projecten.

Loonwerk
- maïsdorsen en inkuilen natte korrelmaïs Theeuwes Mengvoeders
- maaien bermsloten gemeente Baarle-Nassau
- zaaien, bewerken en oogsten diverse gewassen voor vele agrariërs in de regio
 
 
Grondwerk
- grondwerk nieuwbouw stal Maayenshof Rijvers (zie hier een film van dit project)
- grondwerk nieuwbouw melkstal De Jong, Chaam
- grondwerk ruilverkaveling in de regio
- grondwerk zwemvijver en tuin Westerlaken, Ulvenhout
- grondwerk nieuwbouw Drukkerij De Jong, Baarle-Nassau
- grondwerk voor meer dan 500 woningen, aanbouwen, garages en stallen in de gehele regio
 
 
Sloopwerk
- sloop melkveestal Rijvers, Ulicoten
- sloop garage en aanbouw Dorpstraat, Ulicoten
- sloop woonhuis Westerlaken, Ulvenhout
- sloop melkveestal Van Engelen, Ulicoten
 
 
Bosbouw
- versnipperen snoeiafval gemeente Baarle-Nassau
- bomen rooien en versnipperen Landgoed De Hoevens, Alphen
- versnipperen snoeiafval RCN De Flaasbloem